Namn- och adressändringar på Österbottens Tidning

Ändring på prenumerationen

Nuvarande namn- och adressuppgifter

Övrigt länder kontakta prenumerationsavdelningen på 7848 801

Nya namn- och adressuppgifter

Tillfällig adressändring

En tillfällig adressändring får vara minst 1 vecka och högst 3 månader.